polecamy
Podziel się: twitterwykopblipfacebookdelicious
Guardian Alien  wywiad

Guardian Alien
wywiad

Click here for the English version of this interview

Ubiegłoroczna płyta prowadzonej przez perkusistę Grega Fox grupy Guardian Alien była jednym z ciekawszych propozycji powiedzmy, psychodelicznego gitarowego grania. Odwołując się do niemieckiego kosmische, pełnego dronów minimalizmu spod znaku La Monte Younga, jak i nowszych dokonań Boredoms i Oneida i wschodniej duchowości, zespół brzmiał nowocześnie, a odwoływał się do tradycyjnej, rytualnej funkcji muzyki. W tym roku zespół, mający już w zanadrzu nowy materiał, po raz pierwszy koncertuje w Europie i zagra także na Off Festivalu. Zapraszamy do lektury wywiadu, którego udzielili nam muzycy Guardian Alien – Greg Fox, Bernard Gann (gitara), Alex Drewchin (wokal, syntezatory) i Eli Winograd (gitara, bas).

Wasz debiutancki album – który bardzo mi się podoba – to ciągły strumień muzyki. Dlaczego postanowiliście skonstruować go w taki właśnie sposób, bardzo ambitny jak na pierwszą płytę? Czy była to po prostu ewolucja od improwizacji i grania jammów, czy też skomponowaliście ten album jako jeden długi utwór?

[Bernard] Jedno i drugie. Zaczęliśmy od zupełnej improwizacji, która potem wyklarowała się w ten utwór. Nagraliśmy go, a Greg następnie odpowiadał za stworzenie jego idealnej wersji.

[Greg] Znałem tytuł tego utworu jeszcze zanim go nagraliśmy. Wiedzieliśmy, jak będzie się nazywała płyta, wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała okładka, więc czekaliśmy tylko, aż objawi nam się muzyka – i tak się stało.

[Alex] Zwykle gramy na żywo nieco ponad pół godziny, więc to było logiczne.

Album rozwija się w bardzo naturalny sposób. Nagraliście go na żywo, grając razem w studio?

[Bernard] W gruncie rzeczy tak. Czasem skupialiśmy się na konkretnych pomysłach stanowiących pewne fragmenty płyty. Kiedy opracowaliśmy jakieś jej części, które mniej więcej się wyklarowały, można było nad nimi popracować i zacząć nagrywać. Z całą pewnością album nabrał kształtu przez wykonywanie go na żywo.

Jedyne słowa, jakie zrozumiałem z płyty, to jej tytuł, który powtarza się kilka razy w trakcie utworu niczym mantra. Pozostałe teksty nie są po angielsku. Co oznacza reszta tych tekstów?

[Greg] Teksty na płycie mówią o świadomości Wszechświata, o integralnej, uniwersalnej jedności, w którą wierzę. Jeśli jest coś, w co wierzę, to jest właśnie to. Można do tej świadomości dojść na wiele różnych sposobów. W tekstach pojawia się wiele innych słów, ale główne przesłanie to „Dostrzeż świat dany pojedynczej istocie, która jest miłością”, czyli „See the World Given to a One Love Entity”. Mikrokosmos i makrokosmos to dla mnie jedność. To jak gdyby medytacja o dostrzeganiu jedności, która jest istotą świata.

[Alex] A tytuł sam w sobie jest mantrą.

Ta mantra i idea, o której mówicie, kojarzą mi się z filozofią buddyjską. Czy muzyka ma dla Was aspekt religijny?

[Bernard] Powiedziałbym raczej, że „aspekt duchowy”.

[Eli] Dzięki tej grupie przeżywam doznania religijne, kiedy gram tę muzykę. To, co gramy, często kojarzy się z rytuałami religijnymi albo do nich nawiązuje. Wykonywanie muzyki to swego rodzaju rytuał. Pewnie dlatego tak to właśnie wygląda.

Wasza muzyka kojarzy mi się trochę z Master Musicians of Bukkake, którzy także wzbogacają muzykę rockową o wpływy niepochodzące z Zachodu. Swans ostatnio także – choć używając nowoczesnych narzędzi – powrócili do tej tradycyjnej funkcji muzyki, postrzeganej jako wielka uzdrawiająca siła. Jeśli przyjrzeć się temu, jak wyglądała muzyka gitarowa 10 czy 20 lat temu, nie było wówczas nic podobnego – albo były to zjawiska marginalne. Czy uważacie, że w powietrzu wisi coś, przez co dzisiejsza muzyka rockowa bardziej kojarzy się z rytuałami?

[Greg] Ludzie generalnie reagują dobrze, kiedy dobrze gramy. Istnieje jednak pewien kanon muzyki, w który wpisuje się Guardian Alien, tak samo jak muzycy i zespoły, którzy jako pierwsi pokazali ten rodzaj muzyki szerszemu gronu odbiorców – na pewno także Ty słuchasz tych zespołów. Poza tym dzięki Internetowi możemy słuchać muzyki z całego świata. To może mieć pewien wpływ, bo jest to dostępne dla nas i dla wielu innych muzyków – na mnie osobiście wielki wpływ wywarł Milford Graves. To, w jaki sposób gra na perkusji, otwiera multum możliwości, których nie można by poznać, jeśli on by tego nie zrobił i nie mógłbym tego posłuchać. Jest wielu innych muzyków, którzy w taki sam sposób na nas wpłynęli. Ustawiamy się w spektrum, otrzymujemy tę transmisję od tych wszystkich muzyków, którzy wcześniej ją otrzymali. Odbieramy ją i przekazujemy dalej. Przechodzi przez nas.

[Alex] Jest w tym też pewien element magiczny. Przed pojawieniem się Internetu, tendencje w historii świata, które pojawiały się w sekwencji, razem, odzwierciedlały się nawzajem. To jest coś prawdziwego i to jest właśnie piękne.

[Greg] Wiem, że nie ma to związku z muzyką, ale kojarzy mi się to z czymś, co wyczytałem na Wikipedii: sushi i kanapki wymyślono prawie w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach z jednego powodu – ludzie potrzebowali jedzenia, które mogliby jeść podczas uprawiania hazardu.

W takim razie jaka czynność przyczyniła się do powstania muzyki, którą gracie?

[Greg] Ha, dobre pytanie.

[Alex] Mimo upadku zorganizowanych systemów religijnych – co osobiście, jako osoba wychowana w bardzo religijnym domu, przyjmuję z ulgą, jako coś dobrego – ludzie wciąż chcą uzyskać łączność z wyższą, uniwersalną siecią miłości i pokoju. Poszukują prawdy duchowej, a muzyka zawsze była dźwiękiem duszy. Muzyka zawsze napędzała religię albo nawet była wykorzystywana przez religię jako narzędzie manipulacji. Kiedy jesteś w wielkiej katedrze o świetnej akustyce i słyszysz śpiew, to odlatujesz, czujesz Boga – ale Bóg to my wszyscy razem. Wierzę, że ta czynność to duchowe przeżycia ludzi.

[Greg] To doświadczenie bezpośrednie, nie przepuszczone przez pryzmat żadnej zasady czy sposobu, w jaki masz je przeżywać. To po prostu doświadczenie bezpośrednie.

[Alex] Właśnie, nikt tu nikogo nie ocenia.

[Greg] Ponieważ mamy dostęp do większej ilości informacji, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że można osiągnąć ten stan na więcej niż jeden sposób. A niektóre z tych sposobów nie określają w jaki sposób masz żyć i nie wprowadzają w twoje życie przepisów i ograniczeń.

[Alex] A osiągnięcie tego stanu jest bardzo proste. Nie musisz poświęcać temu całego życia. Wystarczy się zatrzymać, posłuchać i skupić na tym uczuciu, może też razem tańczyć, śpiewać i grać. To jest proste i piękne.

Podobno skończyliście już nagrywać drugi album. Jakie podejście zastosowaliście tym razem?

[Greg] Tak naprawdę pracowaliśmy w podobny sposób, jak przy pierwszym albumie. Po prostu graliśmy nową porcję muzyki, która samoistnie się rozwijała, a przy każdym wykonaniu jej na żywo dodawaliśmy od siebie coraz to nowe pomysły. Czyli ten album tak jakby sam się skomponował – dodawaliśmy od siebie różne rzeczy, rozmawialiśmy o tym i decydowaliśmy, co jest OK. Album wykrystalizował się sam z dostarczonych przez nas części.

To znowu będzie jeden długi utwór czy pracujecie z krótszymi formami?

[Bernard] Na albumie będą trzy utwory.

[Eli] Ten album różni się od poprzedniego głównie tym, że mamy tu muzykę graną na żywo, bez ingerencji, a pierwsza płyta była mocno zmontowana. Montaż był częścią procesu twórczego przy pierwszej płycie – to dzięki montażowi Grega ten utwór nabrał takiego, a nie innego kształtu. Nowy album z kolei styka się z rzeczywistością, co jest fajne.

[Greg] Współpracowaliśmy z Whartonem Tiersem, który wyprodukował tę płytę. Mieliśmy do niego głębokie zaufanie i to z nim wszystko omawialiśmy. On zmiksował materiał, a my po prostu uznaliśmy, że coś takiego właśnie nam odpowiada.

[Bernard] Co ma dla mnie ręce i nogi, bo jeżeli dobrze pamiętam, pierwszy raz zagraliśmy tę muzykę w Chicago, kiedy postanowiliśmy zrobić coś nowego na potrzeby audycji radiowej. Spodobało nam się to i zaczęliśmy to grać na koncertach. Dojście do formy, która jest na płycie, zajęło nam jakieś 4-6 miesięcy.

Czyli na koncertach łączycie materiał z obu albumów czy traktujecie oba jako osobne całości?

[Bernard] Oczywiście grając na żywo łączę niektóre tematy, ale za każdym razem jest to coś innego. To nie jest dokładnie ten sam utwór, ale słychać tę koncepcję. To pewien język, który tworzymy.

English version

Led by drummer Greg Fox, Guardian Alien emerged last year with one of the most interesting psychedelic albums of the year. Referring to the German Kosmische music, minimalism in the tradition of La Monte Young, and more recent excursions by Boredoms and Oneida. They sound modern, but with a touch of Eastern spirituality and a bit of ritual within the music. This year the band, which already has finished their second album, tours Europe for the first time and will also play at OFF Festival. We invite you to read the interview with Guardian Alien - Greg Fox, Bernard Gann (guitar), Alex Drewchin (vocals, synthesizers) and Eli Winograd (guitar, bass).

Your debut album, which I absolutely enjoy, is a continuous stream of music. Why did you decide to construct it in such a way, which seems very ambitious for a first record? Was it because the album evolved from improvisation and jamming or was it simply composed as a longer piece?

[Bernard] It was both. We started completely improvising and it solidified to that piece and we recorded it, and then Greg put together the sort of perfect version of that piece. 

[Greg] I knew the name of the piece before we had it. We knew what the name of the record is going to be, we knew what the cover art is going to be, so it was just a matter of music sort of revealing itself, and it did.

[Alex] And we usually play live for half an hour or so interval so that makes sense.

The album has a very natural flow. Did you record it in a live session, playing together in a studio?

[Bernard] Basically. I think sometimes we did focus a little bit on certain ideas to put together some of the material. So we knew that once we have developed sections that became more or less solidified, we can work on them and do the record. It definitely came together through performing it live.

The only lyrics I can understand on the album is its title which is being repeated a few times over the piece like a mantra. There are other lyrics, but they're not in English. What is the meaning of the rest of the lyrics?

[Greg] Lyrics on the record are about acknowledging the Universe, integral universal oneness that I personally believe in. If there's anything I believe in, that's it. I think there's a lot of different ways you can arrive with that. There's a lot of other words in the lyrics, but basically the message is See the World Given to a One Love Entity. I see microcosm and the macrocosm as one. It's like a meditation on seeing the inherent oneness.

[Alex] And the title is actually a mantra.

This mantra and concept you’re talking about remind me of Buddhist philosophy. Does your music have a religious aspect for you?

[Bernard] I would say “spiritual aspect”.

[Eli] For me this band gives me a religious experience when I play the music. I think that the kind of music that we sound like, or relate to, are often religious rituals. But playing a music is a kind of religious ritual. Probably that's why it seems this way.

For me, the experience of listening to your music is a bit similar to listening to Master Musicians of Bukkake who also use non-Western influences in rock music. Swans have also recently returned to this traditional function of music as a powerful, healing force, albeit with modern tools. If you look at how guitar-based music was done 10 or 20 years ago, there wasn't anything like that or if there was, it was not substantial. Do you think there is something in the air that makes people play rock music in the way that relates more to rituals?

[Greg] People seem to respond well when we play well. But there's a canon of music and Guardian Alien fits into that canon, as well as the musicians and bands who paved the ways of exposing this kind of music to more people, the bands you are listening for sure too. Also with the internet we're able to listen to the music from all over the world. That can be an influence, because it's available to us, as well as various musicians – personally Milford Graves is a huge influence for me. The way he plays the drums opens up the world of drumming to all these possibilities that you would not get into unless he did it and it became available for me to listen to. I think that there are a lot of other musicians that influenced and provided the same thing for us. So we're coming in a line of receiving this transmission from all these musicians who received it before. We're getting it and we're sort of passing it forward. It's coming through us.

[Alex] There's a magical element too, I feel like all over the world throughout history without the internet, movements that happened in sequence, together, have reflected each other. I think that is real, that is the beauty of it.

[Greg] I know it's not a musical thing but that reminds me of what I read on Wikipedia that sushi and sandwiches were invented almost at the same time in history in two different places for the same reason – because people needed food that they can eat when they were gambling.

So what is the activity that caused the invention of the music you play?

[Greg] Ha, that’s a good question.

[Alex] Despite the collapse of organized religion – which I, being raised in a very religious household, personally think is a relief and a good thing – people still want to connect to this higher, universal web of love and peace. People are seeking spiritual truth and music has always been the sound of the soul. Music has always fuelled religion and music has also been a manipulative tool of religion. Once you're in a huge cathedral with its acoustics and there’s chanting, that's when you start to trip out, and you feel God, but God is all of us together. So I believe that activity is people’s spiritual experience.

[Greg] And it's a direct experience, it's not filtered through any rule or the way you suppose to experience it. It's just a direct experience.

[Alex] Exactly, there is no judgment being made.

[Greg] Again because more information is available, I think more and more people are realizing there's more than one way to get there and there are ways to get there that aren't circumscribing how you should live, rules and restrictions to your life.

[Alex] And getting there is very simple. It's not about dedicating your whole life, it's just about stopping, listening and feeling altogether and possibly dancing and singing and playing together. I think it's that simple and beautiful.

I've heard that your second album has already been finished. So what's your approach to this album?

[Greg] It's actually a similar approach like to the first album. We were just playing a new body of music and it was evolving on its own, and we were putting our ideas while playing it live again and again and again. It has sort of been writing itself with us putting things together and then talking about and figuring out what works out so the album was were sculpting itself with us putting parts into it.

So it's going to be one long piece again or you're working with shorter forms?

[Bernard] There are three pieces on it.

[Eli] The main difference between this record and the last one is that this one is non-edited live playing whereas the last one was heavily edited. Well, editing was a part of the process of the first piece, because through editing done by Greg we constructed the piece that way. The new one reaches the reality, which is cool.

[Greg] We worked with Wharton Tiers. He produced the record, so we trusted him very heavily and we basically went interacting with him, he did all the mixing and we just decided that was it.

[Bernard] Which makes a lot of sense for me cause as far as I remember this correctly, we basically played this for the first time in Chicago when we just decided to do something different in a radio show. Then we thought that was something and we started playing it on our tour. It took us four to six months to get it where it is on the new record.

So now you're merging the material from both albums when playing live, or you treat each of them as a separate entity?

[Bernard] I definitely mix some of the themes when I play, but it's always different when playing live. It's not exactly the same piece, but the idea is all there, it’s a body of language that we build.

[Piotr Lewandowski]