polecamy
Podziel się: twitterwykopblipfacebookdelicious
2:54 (two: fifty four) wywiad z Colette Thurlow

2:54 (two: fifty four)
wywiad z Colette Thurlow

Click this link for the english version of this interview

Nie mając na koncie choćby najskromniejszej epki koncertowały już u boku Warpaint oraz Melissy Auf Der Maur. Ich debiutancka płyta okazała się jedną z najbardziej intrygujących jakie w ostatnim czasie pojawiły się w świecie shoe’ gazowych, delikatnych, melancholijnych, ale zarazem mrocznych brzmień. Londyński projekt sióstr Thurlow w wersji live będzie okazja usłyszeć podczas zbliżającego się Soundrive Festival. Oczekując na pierwszy w naszym kraju występ zapraszamy do lektury wywiadu z wokalistką 2:54 - Colette Thurlow.

Wasz debiut był jednym z najbardziej zaskakujących i interesujących wydawnictw ubiegłego roku. Jak długo trwał proces twórczy – od pierwszego kroku, pierwszego słowa, pierwszej melodii do premiery płyty?

Dzięki, Dariusz. Cieszę się, że album Cię zaciekawił. Praca nad nim rozpoczęła się tak naprawdę od pierwszego kawałka, który razem napisałyśmy, „Creeping”. Pozwoliłyśmy piosenkom narzucać tempo, pojawiały się wtedy, kiedy przyszła na to odpowiednia pora. Aż dotarłyśmy do takiego punktu, gdy uznałyśmy, że mamy już nasz zestaw utworów na płytę.

Kiedy słucham waszej płyty, wydaje mi się świetną „żeńską odpowiedzią” na doskonały album A Perfect Circle pt. Mer de Noms. Intymność, miłość, pożądanie, samotność… Co było inspiracją dla Waszych tekstów? Poezja, literatura, filmy, jakieś konkretne opowieści z przeszłości czy twoje własne myśli i refleksje na temat emocji i uczuć?

A Perfect Circle to ciekawy punkt odniesienia. Jeśli chodzi o teksty z naszej płyty, pozostawałam pod wpływem atmosfery samej muzyki. To było niemal jak w filmie czy ścieżce dźwiękowej – miałam poczucie, że każda piosenka ma swój własny mikroświat. Oczywiście jest tam melancholia, samotność i miłość, ale wydaje mi się, że w naszym przypadku serce zawsze triumfuje nad mrokiem. 

A sam proces komponowania piosenek? Zawsze pracujecie razem czy czasem także osobno?

Na samym początku pracy nad tym albumem pracowałyśmy osobno. Hannah komponowała muzykę, grała na wszystkich instrumentach (w tym też na perkusji), po czym ja wymyślałam melodie i teksty. Na tym wstępnym etapie musiałyśmy być same. Moim zdaniem to spotkanie dwóch stron to ważny aspekt naszego brzmienia. 

Który z Waszych teledysków był najtrudniejszy do sfilmowania? Lubicie kręcić teledyski czy traktujecie to raczej w kategoriach obowiązku?

Możliwość nagrywania teledysków to fascynująca strona doświadczenia, jakim jest granie w zespole. Miałyśmy to szczęście, że współpracowałyśmy z reżyserami, których podziwiamy i którzy rozumieją naszą wizję. To dla nas zupełnie nowe medium. Jedyny przelotny problem, jaki kiedykolwiek z tym miałam, był związany z teledyskiem do „Scarlet”. Mam lęk wysokości, a pierwsze ujęcie jest zainspirowane sceną z filmu Larsa Von Triera „Befrielsesbilleder”. To znaczy, że musiałam stać na brzegu platformy żurawia wysoko nad duńskim lasem. Cała skostniałam ze strachu, ale udało mi się i było warto! Teledysk do „Scarlet” jest piękny, Jeppe Kolstrup to wspaniały reżyser. 

Które grupy miały największy wpływ na Waszą muzykę? Gdybyście mogły wybrać jeden zespół, grający teraz lub w przeszłości, z którym mogłybyście zagrać razem trasę, kto by to był?

W tej chwili mógłby to być dowolny zespół z kalifornijskiej sceny Palm Desert albo którykolwiek z muzyków grających w The Desert Sessions. Alain Johannes, Mark Lanegan, Chris Goss, Josh Homme, grupy takie jak Yawning Man, itp. Ich brzmienie kojarzy mi się z żywiołami. Słuchając tej muzyki, rozumiem w jaki sposób dźwięk pochodzący z przyrody, z natury, może zostać przetłumaczony i usłyszany przy pomocy gitary, beatu albo po prostu atmosfery danego kawałka. Uwielbiam to brzmienie – pochodzi z ziemi, ale jest w 100% cielesne. 

Kiedy możemy spodziewać się drugiego albumu 2:54?

Razem z Hannah właśnie nad nim pracujemy – będziecie musieli trochę poczekać, to się przekonacie!

W Europie sezon festiwalowy w pełni. Czy macie jakiś ulubiony festiwal w Wielkiej Brytanii albo w Europie? Jaki byłby Wasz wymarzony festiwal, na którym chciałybyście zagrać?

Uwielbiamy występować na festiwalach. Na kilka dni stają się całym twoim światem, taką zawieszoną rzeczywistością. Tworzą także poczucie solidarności. Nie możemy się doczekać występu na Soundrive i wizyty w Gdańsku. Nigdy wcześniej tam nie byłyśmy, szalenie się cieszymy, że was poznamy! 

W maju byłem na festiwalu Primavera Sound w Barcelonie, przez wielu uważanym za najważniejszy i największy europejski festiwal tzw. muzyki alternatywnej: 8 scen i prawie 200 zespołów. Przez chwilę czułem się naprawdę bardzo źle, jak w supermarkecie. Czy Waszym zdaniem to może być dobry i komfortowy sposób promocji dla zespołów takich jak 2:54?

Zależy czego się szuka w festiwalach. Dla nas zaproszenie do zagrania na festiwalu jest zawsze czymś ekscytującym. To właśnie najbardziej uwielbiamy robić i tym mogłybyśmy się zajmować codziennie od rana do wieczora. Mamy nadzieję, że inne osoby będą chciały przyjść na nasz koncert i dzielić z nami ten moment. 

W sierpniu wystąpicie na Soundrive Festival w Polsce. Znacie jakieś zespoły albo muzykę z Polski?

Mamy nadzieję, że w programie Soundrive znajdą się jakieś polskie grupy, których będziemy mogły posłuchać.

Ostatnie pytanie. Czy mogłabyś polecić jakieś kluby albo inne miejsca w Londynie, gdzie można posłuchać dobrych, lokalnych zespołów?

Jeśli chodzi o muzykę, jestem wielką fanką The Lexington, Union Chapel i Camden Underworld.

Dziękuję za rozmowę.


English version

Without even a modest EP under their belts they already played alongside Warpaint and Melissa Auf Der Maur. Their first album turned out to be one of the most intriguing debuts in the world of shoegaze, delicate, melancholy but also dark sounds. The London-based project of the sisters Thurlow is on the bill of the upcoming Soundrive Festival. In the run-up to their first show in our country, we present an interview with 2:54’s singer – Colette Thurlow.

Your debut album was one of the most surprising and interesting records of the last year. How long did the creative process take – from the first step, first word, first melody to the release date?

Thank you, Dariusz, I’m glad you find it an interesting record. The first track we wrote together, ‘Creeping’, is where the album really began. We let the songs dictate the way, they come out when they need to come out. It reached a point in our writing where we felt we had found our family of songs for the album. 

When I am listening to your record, I think that it is an amazing “female answer” to the excellent Mer de Noms album by A Perfect Circle. Intimacy, love, desire, loneliness. What was the inspiration for your lyrics? Poetry, literature, movies, any special historical stories or was it your own thoughts, reflections about emotions and feelings?

You picked up on an interesting reference point with A Perfect Circle. Lyrically, for the album, I was influenced by the atmosphere of the music itself. In almost a soundtrack, filmic way, I felt each song had its own little world. Certainly, there is melancholia there, ideas of loneliness and of love, but I think with any area of darkness for us, there is always a victorious heart. 

What about the process of writing songs? Do you always work together or at times also separately?

For this album, in the initial stages we would work separately. Hannah would create the music, playing all the instruments including drums, and I would then write the melodies and lyrics on top. We needed to be on our own in these early stages, because I think that’s very much part of our sound, the meeting of our two sides. 

Which of your videos was the most difficult to shoot? Do you enjoy making videos or is it more of a kind of duty for you?

Being able to make music videos is a fascinating aspect to the whole experience of being in a band. We’ve been fortunate enough to work with Directors whom we admire, and who understand what we’re looking for. It’s a whole new medium to explore for us. The only momentary difficulty I ever had was during the ‘Scarlet’ shoot. I am terrified of heights and the opening shot is inspired by a moment in the Lars Von Trier film, Befrielsesbilleder, which meant I had to walk to the end of a crane platform high above the Danish forest. I was rigid with fear, but I did it and it was worth it! The ‘Scarlet’ video is beautiful, Jeppe Kolstrup is a wonderful director. 

Which bands had the biggest influence on your music? If you were to choose one band, active now or in the past, to share a stage with on tour, which one would it be?

Right now, I think any band from the Californian Desert scene, or any of The Desert Sessions musicians; Alain Johannes, Mark Lanegan, Chris Goss, Josh Homme, bands like Yawning Man etc. There’s something elemental in their sound. When I listen to them I can hear and understand how a sound from nature, from out in the wild, can be translated and heard through a guitar or a beat, or just the feel of a track. I love the groove of it all, it’s from the earth but it’s completely carnal. 

When we can expect your second album?

Hannah and I are writing now so you’ll have to wait and see!

We are currently in the middle of the festival season in Europe. Do you have a favourite festival in the UK or Europe? What would be your dream festival to play at?

We love playing festivals, they become your whole world, a suspended reality for a few days, they can create such a feeling of solidarity too. We’re especially looking forward to Soundrive and visiting Gdansk, it will be our first time so we’re very excited to meet you! 

In May I was at the Primavera Sound Festival in Barcelona, for many the most important and the biggest so-called alternative festival in Europe: 8 stages and almost 200 bands. For a moment I felt so bad, like in a supermarket. In your opinion, could this be a good and comfortable type of promotion for bands like 2:54 or not?

It depends what you’re looking for from a festival. For us, it is always such a thrill to be invited to play, that’s what we love doing the most and what we want do all day everyday. We hope people want to come along and share it with us. 

In August you will play at the Soundrive Festival in Poland. Do you know any bands or any music from this country? 

We’re hoping there’ll be some Polish bands on the Soundrive bill for us to check out.

The last one. Please tell me which clubs, places in London you can recommend for someone who goes there and wants to listen to some good local bands.

Music-wise, I’m a big fan of The Lexington, Union Chapel and Camden Underworld.

Thanks!

[Dariusz Rybus]

recenzje 2:54 (two: Fifty Four) w popupmusic