polecamy
Podziel się: twitterwykopblipfacebookdelicious

ToTu Orchestra
Pardon, To Tu | Warszawa | 18-20.03.13

Choć założeniem stworzonej przez Wacława Zimpla formacji To Tu Orchestra jest zaprezentowanie napisanych przez lidera kompozycji, inauguracja - w miejscu oczywistym i jak najbardziej do tego właściwym - przyniosła dwa w całości wyimprowizowane sety. Różne w barwach, nastrojach i intensywności, ale tak samo wyraziście ukazujące improwizacyjny potencjał kolektywu i atrakcyjność zaproponowanej przez Zimpla formuły Otwierający wieczór kwartet Zimpel / Jacek Kita / Wojtek Traczyk / Hubert Zemler pokazał to nieco bardziej kontemplacyjne i refleksyjne oblicze. Pełna przestrzeni, podskórnego napięcia i skupiona muzyka ewoluowała od bliskich kameralistyce wyważonych pasaży po bardziej rytmiczne, momentami moco chwytliwe formy, udanie - jak się okazało - nawiązując do późniejszych wydarzeń na scenie. W drugiej odsłonie wystąpili Dominik Strycharski, Paweł Postaremczak, Maciej Cierliński, Mike Majkowski i Paweł Szpura. Koncert przyniósł muzykę mniej abstrakcyjną, z bardziej wyraźnym pulsem i rytmem, ekstatyczną, intensywną, momentami mocno przypominająca koncertowe dokonania Hery (wszak trzy piąte kwintetu to jej muzycy). Dla całego kolektywu występy w takich konfiguracjach okazały się pierwszymi w ogóle, ale spójność dialogu oraz swoboda i naturalność komunikacji dały bardzo dobry rezultat.

Drugiego dnia niestety nie udało nam się dotrzeć na kolejne improwizowane koncerty podgrup, ale zamykający rezydencję finał w środę już tak. Jak ToTu Orchestra wszystkich dziewięciu muzyków zaprezentowało nowy materiał skomponowany przez Wacława Zimpla, a właściwie dwie z trzech przygotowywanych, rozległych kompozycji. Zgodnie z zapowiedzią, punktem odniesienia miał być amerykański minimalizm, który w postaci powtarzanych figur i pulsów faktycznie na pierwszy plan wysunął się na otwarcie i zamknięcie koncertu. Z tym, że na początku grało tylko dwóch-trzech muzyków, w finale zaś wszyscy. Muzyka projektu przeplatała te minimalistyczne wątki cierpliwie rozwijającymi się jazzowymi pasażami, czasem o folkowej surowości, czasem bardziej ekstatycznymi, czasem abstrakcyjnymi. Niewątpliwym pozytywem była mnogość możliwych konfiguracji instrumentalnych i brzmieniowych, tym większa, że Hubert Zemler czasem grał na perkusji, a czasem na metalofonie, obaj basiści mają potrafią zaskoczyć osiąganym dźwiękiem, a lira korbowa czasem mogła odgrywać rolę melodyczną, a czasem dronowej podbudowy. Różnorodność muzyków była dość szeroko wykorzystywana, choć poszczególni z nich grali oszczędnie. Cały nonet grał głównie w momentach pewnego rodzaju kulminacji. Tą ostatecznie okazał się fragment oparty o pulsy w duchu In C Terry'ego Riley czy klasycznego Reicha - z jednej strony przyjemny, ale z drugiej, przynajmniej dla mnie (PL) nieco rozczarowujący. Mimo ambicji wcześniejszych kilkudziesięciu minut występu, zamaszysty finał opierał się bowiem na sprawdzonej, wręcz ogranej formule, przetworzonej już wielokrotnie - od techno przez eksperymentalny rock po The Necks. I tej odrobiny nowego przetworzenia zabrakło.

Grupa kontynuuje próby i zamyka tydzień koncertem w Laboratorium CSW w sobotę, na którym zostanie też zarejestrowany materiał na płytę. Gratulacje z pewnością należą się też Pardon, To Tu, za stworzenie miejsca, w którym warszawscy muzycy mogą realizować tego typu inicjatywy, także, choć nie tylko, animowane przez klub.

[zdjęcia: Marcin Marchwiński, Urszula Domańska, Piotr Lewandowski]

Zimpel / Kita / Traczyk / Zemler [fot. Urszula Domańska]
 [fot. Marcin Marchwiński]
Zimpel / Kita / Traczyk / Zemler [fot. Urszula Domańska]
Zimpel / Kita / Traczyk / Zemler [fot. Urszula Domańska]
Zimpel / Kita / Traczyk / Zemler [fot. Marcin Marchwiński]
Zimpel / Kita / Traczyk / Zemler [fot. Marcin Marchwiński]
Strycharski / Postaremczak / Cierliński / Majkowski / Szpura [fot. Urszula Domańska]
Strycharski / Postaremczak / Cierliński / Majkowski / Szpura [fot. Marcin Marchwiński]
Strycharski / Postaremczak / Cierliński / Majkowski / Szpura [fot. Urszula Domańska]
Strycharski / Postaremczak / Cierliński / Majkowski / Szpura [fot. Marcin Marchwiński]
Strycharski / Postaremczak / Cierliński / Majkowski / Szpura [fot. Marcin Marchwiński]
Strycharski / Postaremczak / Cierliński / Majkowski / Szpura [fot. Marcin Marchwiński]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra
  [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]
ToTu Orchestra [fot. Piotr Lewandowski]